logo 2024

Rejdr Cup 2024

 
Propozice:
PROPOZICE REJDR CUP

Základní informace
 • REJDR CUP se skládá z 6-ti partnerských turnajů
 • všechny turnaje jsou otevřeny hráčům s aktivním HCP
 • každý účastník je pozván partnerem túry nebo organizátorem
 • turnaje jsou uzavřené, přihlášky budou možné pouze na pozvánku od organizátorů
Základní pravidla turnajů
 • hraje se na úpravu hendikepu podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF, Místních pravidel hřiště a pravidel vydaných soutěžním výborem pro tuto soutěž
 • na turnajích je povolena hra s podporou elektronických přístrojů
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek.
Startovné
 • REJDR CUP je uzavřená série turnajů, hradí se partnerství túry
 • Startovné standardně obsahuje (u jednotlivých turnajů může dojít k drobným změnám, dle propozic daného turnaje):
  • green fee do turnaje
  • žeton na driving
  • zapsání výsledku
  • snídaně
  • svačina + pití do bagu
  • oběd po hře + nápoj
  • občerstvení během hry
  • ceny pro umístěné (věcné ceny, ceny od partnerů)
  • pro všechny hráče dárek od partnera jednotlivého turnaje
Kategorie a vložené soutěže
 • kategorie A – 0 až 14,9
 • Kategorie B – 15 – 27,9
 • kategorie C – 28 - 54
 • všechny kategorie jsou společné pro ženy a muže
 • všechny kategorie se hrají na Stablefordové body s úpravou HCP
 • nearest to the pin – společná kategorie
 • přesnost odpalu – společná kategorie
 • kategorie mohou být upraveny dle aktuální potřeby a seznamu přihlášených účastníků na jednotlivé turnaje
Základní turnaj
 • Kategorie A
  HCP PRO – 14,9 (Hráči s HCP nižším než 2 se série mohou zúčastnit, mohou získat cenu za umístění v turnaji, avšak bez nároku na vítězství v jednotlivých částech sezóny a celkovém pořadí. Rozhoduje výše HCP při první účasti v sérii). Odměněni první 3 hráči s nejvyšším počtem netto stableford bodů podle výsledků na servru ČGF.
 • Kategorie B
  HCP od 15 do 27,9. Odměněni první 3 hráči s nejvyšším počtem netto stableford bodů podle výsledků na servru ČGF.
 • Kategorie C
  HCP od 28 do 54. Odměněn nejlepší hráč s nejvyšším počtem netto stableford bodů podle výsledků na servru ČGF. V případě účasti míň než 3 hráčů v kategorií bude sloučena s nejbližší kategorií. Tato změna může nastat kdykoliv až do momentu vyhlášení výsledků.
  Hráč je povinný zkontrolovat si všechny náležitosti své účasti v turnaji, zejména scorecard a zařazení do správné HCP kategorie před prvním odpalem a vyžádat si případnou úpravu na recepci rezortu. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo zbavit hráče pořadí v kategorii a všech cen bez přechodu na dalšího hráče v pořadí. Body v celkovém pořadí jsou v tomto případě nedotknuty.
 • Speciální body
  Hráč za umístění v kategorií A a kategorií B obdrží body následovně:
  - 1. místo 5 bodů
  - 2. místo 3 body
  - 3. místo 2 body
  - nejméně ran 30 bodů
  - nearest pin 20 bodů
  - přesný drive 20 bodů
 • Závěrečný turnaj
  V  kategorii A + B se násobí 2 x včetně Speciálních bodů.
  Kategorie C zůstává beze změny.
Výhry v základní části
 • Každý turnaj bude mít své vítěze ve třech kategoriích. 1.- 3. místo – hodnotné věcné ceny, ceny od partnerů
 • Na každém turnaji budou vyhlášeni a odměněni výherci vložených soutěží
 • Na každém turnaji hráči získávají příslušné body, které se započítávají do celkového hodnocení
 • Pokud hráč, který  se umístil na stupni vítězů, není přítomen slavnostního předání cen, automaticky o výhru přichází  a výhra se postupuje hráči, který  se umístil v pořadí hned za ním. Není možno jmenovat ani zástupce, který by cenu převzal.
Pravidla hry
 • Jednotlivé hry se řídí platnými pravidly ČGF, pravidly jednotlivých hřišť.
 • V případě, že by při hře došlo ke sporné situaci je potřeba hru přerušit, přivolat rozhodčího. Hráč toto provede neprodleně prostřednictvím marshalla hřiště. Po skončení hry není možné již podat dovolání.
Výhry ve finálovém turnaji
Celkový vítěz získává od společnosti REJ s.r.o. věcnou cenu a pohár pro celkového vítěze tůry.

Tabulka dělení bodů v rámci REJDR TOUR

Umístění Kategorie A Kategorie B Kategorie C
1 600 510 420
2 330 281 231
3 210 179 147
4 150 128 105
5 120 102 84
6 110 94 77
7 100 85 70
8 94 80 66
9 88 75 62
10 82 70 57
11 77 65 54
12 72 61 50
13 68 58 48
14 64 54 45
15 61 52 43
16 59 50 41
17 57 48 40
18 55 47 39
19 53 45 37
20 51 43 36
21 50 43 35
22 49 42 34
23 48 41 34
24 47 40 33
25 46 39 32
26 45 38 32
27 44 37 31
28 43 37 30
29 42 36 29
30 41 35 29
31 40 34 28
32 39 33 27
33 38 32 27
34 37 31 26
35 36 31 25
36 35 30 25
37 34 29 24
38 33 28 23
39 32 27 22
40 31 26 22
41 30 26 21
42 29 25 20
43 28 24 20
44 27 23 19
45 26 22 18
46 25 21 18
47 24 20 17
48 23 20 16
49 22 19 15
50 21 18 15
51 20 17 14
52 19 16 13
53 18 15 13
54 17 14 12
55 16 14 11
56 15 13 11
57 14 12 10
58 13 11 9
59 12 10 8
60 11 9 8
61 10 9 7
62 9 8 6
63 8 7 6
64 7 6 5
65 6 5 4
66 5 4 4
67 4 3 3
68 3 3 2
69 2 2 1
70 1 1 1

Naši hrdí partneři:
Naši hrdí partneři